Dịch vụ khám bệnh

Chuyên mục: 

Dịch vụ Bác sĩ gia đình (Dịch vụ khám bệnh tại nhà) nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng không thể đưa trẻ đến bệnh viện, hoặc khách hàng muốn khám bệnh tại nhà trong không khí gia đình hoặc do không có thời gian khám bệnh tại bệnh viện.

Subscribe to RSS - Dịch vụ khám bệnh