Lịch tiêm ngừa

LỊCH TIÊM NGỪA

CHƯƠNG TRÌNH TIÊM NGỪA QUỐC GIA

NGỪA  BỆNH

THÁNG TUỔI

Sau sinh

2 tháng

3 tháng

4 tháng

9 tháng

Lao - Viêm gan siêu vi B lần 1

 

 

 

 

 

Bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt lần 1 Viêm gan siêu vi B lần 2

 

 

 

 

 

Bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt lần 2

 

 

 

 

 

Bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt lần 3 Viêm gan siêu vi B lần 3

 

 

 

 

 

Sởi

 

 

 

 

 

 

LỊCH TIÊM NGỪA SAU MỘT TUỔI

 

BỆNH CHỦNG NGỪA

TUỔI

12th

15th

18th

24th

5 t

9 t

15 t

Viêm màng não mũ và các nhiễm trùng do Hib

 

 

 

 

 

 

 

Viêm não Nhật Bản

 

 

 

 

 

 

 

Thủy đậu (Trái rạ)

 

 

 

 

 

 

 

Sởi, Quai bị, Rubella

 

 

 

 

 

 

 

Cúm

 

 

 

 

 

 

 

Viêm gan siêu vi A

 

 

 

 

 

 

 

Viêm màng não do não mô cầu A+C

 

 

 

 

 

 

 

Viêm phổi do phế cầu

 

 

 

 

 

 

 

Thương hàn

 

 

 

 

 

 

 

Ung thư cổ tử cung

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Viêm màng não mũ và các nhiễm trùng do Hib 

- Từ 2 - 6 tháng tuổi: 3 liều liên tiếp cách 1 đến 2 tháng, nhắc lại 1 liều lúc trẻ  16- 18 tháng.

- Từ 6-12 tháng tuổi: 2 liều liên tiếp cách nhau 1 đến 2 tháng, 12 tháng sau liều 2 nhắc lại 1 liều.

- Trẻ trên 12 tháng tuổi: 1 liều duy nhất

2. Viêm não Nhật bản

 • Lần 1: Từ lúc 12 tháng tuổi
 • Lần 2: Cách lần 1 từ 1 đến 2 tuần
 • Lần 3: Cách lần 1: 1 năm sau

Nhắc: 1 liều mỗi 3 năm

3. Viêm màng não do não mô cầu A+C 

 • Lần 1: Từ lúc 24 tháng tuổi
 • Nhắc: 1 liều mỗi 3 năm 

4.Thủy đậu (trái rạ)

Bắt đầu lúc trẻ 12 tháng tuổi

Tùy theo tuổi và loại thuốc tiêm, trẻ sẽ được tiêm 1 hoặc 2 liều

5.Sởi, Quai bị, Rubella

 • Lần 1: Từ 12 - 15 tháng tuổi
 • Lần 2: Cách lần 1 từ 3 đến 6 năm sau

6. Cúm

Lần 1: Từ lúc 6 tháng tuổi (nếu trước đây chưa tiêm ngừa cúm thì tiêm liều thứ hai cách liều thứ nhất 4 tuần).

Nhắc: 1 liều mỗi năm

7. Viêm gan siêu vi A

 • Lần 1: Từ lúc 12 tháng tuổi
 • Lần 2: Cách lần 1 từ 6 đến 18 tháng

8.Thương hàn

 •   Lần 1: Từ lúc 24 tháng tuổi
 •   Nhắc : 1 liều mỗi 3 năm

9. Tiêu chảy do Rotavirus

 • Lần 1 : Từ 6 tuần tuổi
 • Lần 2 : Cách lần 1 ít nhất 1 tháng (Không sử dụng cho trẻ > 6 tháng)
Chuyên mục: