Tim mạch

Chuyên mục: 

Hỏi: Xin chào bác sĩ! Bé nhà em có biểu hiện khi uống sữa khoảng 5 phút thì bị tím tái, phải tác động bé mới từ từ thở lại được. Xin hỏi bác sĩ bé với biểu hiện như vậy là bị gì?

Subscribe to RSS - Tim mạch