TMH-Mắt-RHM

Chuyên mục: 

Hỏi: Bác sĩ làm ơn chỉ dùm, con tuôi mới sinh được một tuần xuất viện cách đây 4 ngày, hai ngày nay hai mắt cứ đổ gèn vàng vàng. Tui có nhỏ nước muối sinh lý mà không khỏi. Cứ ngủ dậy là đổ ghèn có khi mắt mở không được. Không biết bé bị bệnh gì?

Subscribe to RSS - TMH-Mắt-RHM